Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

Typ inzerátu:Nabídka
Kategorie:Práce
Vloženo:07.10.2019
Telefon:732 349 654
E-mail:jakobova4@seznam.cz
Zahájení přihlášek na akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách, realizace Třinec Kvalifikační kurz MPSV č. A2017/ 0508-PK 160 vyučovacích hodin z toho 120 hod teorie a 40 hod praxe Získáte vědomostí z těchto oblastí: - sociologie společnosti a rodiny - psychologie a psychopatologie - pedagogiky - gerontologie - teorie první pomoci a první pomoc - somatopedie a komplexní rekondice - hygieny, výživy a základů epidemiologie - základů právního povědomí a etiky Možnosti uplatnění absolventů: - v přímé obslužné péči v ambulantních nebo pobytových zařízeních - v pečovatelské činnosti u osob s fyzickými a psychickými obtížemi, spoluúčasti při zajišťování sociální pomoci - při práci s jedinci s postižením v rodinách včetně dětí, chráněných pracovištích a bydlení - v soukromých agenturách a občanských společnostech - jako samostatný pracovník, práce na živnost - péče o osobu blízkou - azylové domy, nízko-prahová zařízení pro mládež, volno-časové aktivity pro klienty aj. Vstupní předpoklady: dobrý zdravotní stav Začátek konání kurzu: 16.10.- 4.12.2019 Cena: 6 758,- Kč Místo konání kurzu: Kvalifikační a personální agentura o.p.s, ul. Závodní 815, Třinec Odborně řízená praxe: v zařízeních sociální péče s dohledem lektorky-zdravotnice Vyučující: psycholog, sociolog, pedagog, odborný zdravotní personál Ukončení kurzu: závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení s celostátní platností Přednosti kurzu: odbornost lektorů, řízená praxe v zařízeních sociálních služeb
Sdílejte na Facebooku
©2014-2020 INZERCE-TESIN.CZ | Podmínky inzerce | Kontakt